+420 605 044 440 (Pondělí - Pátek: 9:00 - 17:00)

CZ

Vyberte svou zemi a jazyk

Vybraná země

 • Czech Republic | Česká Republika

  English | Česky

Všechny země


Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

ÚVOD

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), předkládáme následující prohlášení.

Správce

4K-company s.r.o.
se sídlem Ocelkova 643/20 , 198 00 Praha 9 – Černý Most
IČO: 271 57 725
DIČ: CZ27157725
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 100690 vedená u Městského soudu v Praze
jednající Vladimírem Kadlecem, jednatelem

(dále jen „Správce“)

Společná správa

Správce je společným správcem osobních údajů pro následující subjekty:

4K-company s.r.o.
se sídlem Ocelkova 643/20 , 198 00 Praha 9 – Černý Most
IČO: 271 57 725
DIČ: CZ27157725
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 100690 vedená u Městského soudu v Praze

Za plnění povinností podle GDPR u všech shora uvedených subjektů odpovídá Správce.

Kontaktní údaje Správce

E-mail: info@kroonwear.com
poštovní adresa: 4K-company s.r.o., Podlesí 414 , 261 01 Příbram

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení produktů a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6, odst. 1, písmene a) GDPR, zpracování nezbytné pro plnění smluvních vztahů mezi Správcem a subjektem údajů vyplývajících z užívání produktů Správce a poskytování služeb Správcem podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být s vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, případně bez vašeho souhlasu pro plnění smluvních vztahů mezi Správcem a vámi jakožto subjektem údajů, vyplývajících z užívání produktů Správce a poskytování služeb Správcem:

 • jméno
 • příjmení
 • místo podnikání
 • kontaktní adresa
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • číslo bankovního účtu
 • titul před jménem
 • titul za jménem

V případě osobních údajů poskytnutých na základě vašeho výslovného a dobrovolného souhlasu můžete svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Veškeré další údaje jsou anonymizovány a využity ke zlepšování našich produktů a služeb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 10 let.

V případě uzavření smluvního vztahu mezi Správcem a Vámi jakožto subjektem údajů udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu jeho trvání.

Z jakých zdrojů a jaké údaje shromažďujeme

E-SHOP kroonwear.com

 • Registrace (pro poskytování služeb E-SHOPU kroonwear.com)
  Údaje pro jednoznačné ověření přihlášení na E-SHOP kroonwear.com. Jedná se o kombinaci e-mailu a hesla, jména a příjmení. Heslo je šifrované a dostupné pouze uživateli. E-mail může být po aktivním souhlasu uživatele použit i k marketingovým účelům.
  Registraci lze provést i prostřednictvím sociálních sítí. Informace o sdílených informacích je dostupná při registraci přes danou sociální síť.
 • Odběr mailingu při registraci
  Aktivním zaškrtnutím pole pro odběr newsletterů při registraci jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.
 • Údaje v rámci formuláře „Odebírejte novinky“
  Odesláním formuláře „Odebírejte novinky“ jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.
 • Nákup na E-SHOPU
  Údaje ze zákona nutné pro realizaci objednávky a platby na E-SHOPU kroonwear.com, následné vystavení faktury a provedení spedice.
 • Chování na webu
  Údaje o chování uživatele na E-SHOPU kroonwear.com. Údaje jsou anonymizovány a slouží ke zlepšování našich služeb.
 • Údaje v rámci formuláře „Podělte se o e-mail, a my se podělíme o každé vylepšení“
  Odesláním formuláře „Podělte se o e-mail, a my se podělíme o každé vylepšení“ jste si objednal/a službu poskytování informací o našich nových produktech a službách odpovídající vámi zadané specifikaci, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Objednávku můžete snadno zrušit kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Zrušení souhlasu můžete také provést prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Objednávka

Telefonická

V případě objednávky prostřednictvím telefonu jsou zpracovány pouze údaje ze zákona nutné pro realizaci dané objednávky. Telefonické objednávky zpracováváme pouze ve výjimečných případech.

E-mailem

V případě objednávky prostřednictvím e-mailu jsou zpracovány pouze údaje ze zákona nutné pro realizaci dané objednávky.

Zákaznická podpora

Údaje nezbytné pro řešení požadavku uživatele. Hovor může být monitorován po předchozím upozornění uživatele. E-mailová komunikace je archivována a slouží pro potřeby zlepšování služeb a pro případ řešení reklamací.

Údaje jsou primárně použity pro řešení daného dotazu či požadavku zákazníka či ke zlepšování produktů a služeb společnosti 4K-comapny s.r.o.
Vybrané údaje mohou být použity k marketingovým účelům po předchozím aktivním souhlasu zákazníka.

Údaje sdělené při komunikaci se zákaznickou podporou, ať už telefonicky, prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře, případně výjimečně písemnou korespondencí, či přes sociální sítě využíváme pouze k vyřízení daného dotazu či požadavku.

Zaslání životopisu

Odesláním svého životopisu v případě výběrového řízení na kterýkoliv e-mail Správce či prostřednictvím webového formuláře „Kontaktujte nás“ jste vyjádřil/a souhlas s tím, že naše společnost vás může kontaktovat a informovat o nabídce pracovních pozic v naší společnosti. Tento souhlas jste udělil/a na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete také provést prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Veřejně přístupné rejstříky, seznamy, evidence a weby

Například: veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

Údaje z těchto zdrojů jsou zpracovány v případě zákonného důvodu.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

 • FG FORREST, a.s., pro zasílání newsletterů, správu uživatelů a jejich přístupů.
 • STORMWARE s.r.o., pro účetní program.
 • BHIT s.r.o., pro vytvoření a vystavování.
 • iPODNIK cloud s.r.o.pro cloudouvé úložiště.
 • Comgate a.s. pro fullfilment eshopu.
 • DANĚ-MZDY-ÚČETNICTVÍ s.r.o.pro externí účetnictví společnosti.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb. Odvolání lze provést prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com, či písemně na kontaktní adrese 4K-company s.r.o.,Podlesí 414, 261 01 Příbram.
Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na vymazání

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, v tom případě je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na vymazání vám však můžeme odmítnout ze zákonných důvodů, a to buď v případě, že osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazují právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.
Požádat o vymazání svých osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění svých osobních údajů Správcem prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o své osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor se svými osobními údaji můžete prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů – viz kontaktní údaje Správce.
Vaše žádost týkající se zpracování vašich osobních údajů musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení e-mailu info@kroonwear.com. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž vás budeme ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení e-mailu info@kroonwear.com informovat, včetně důvodů prodloužení.

Právo podat stížnost

Před podáním stížnosti prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu, která se pokusí v maximální možné míře vyřešit jakýkoliv problém spojený se zpracováním vašich osobních údajů.
Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, pokud máte za to, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušování GDPR.