Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

ÚVOD

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), předkládáme následující prohlášení.

Správce

4K-company s.r.o.
se sídlem Ocelkova 643/20 , 198 00 Praha 9 – Černý Most
IČO: 271 57 725
DIČ: CZ27157725
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 100690 vedená u Městského soudu v Praze
jednající Vladimírem Kadlecem, jednatelem

(dále jen „Správce“)

Společná správa

Správce je společným správcem osobních údajů pro následující subjekty:

4K-company s.r.o.
se sídlem Ocelkova 643/20 , 198 00 Praha 9 – Černý Most
IČO: 271 57 725
DIČ: CZ27157725
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 100690 vedená u Městského soudu v Praze

Za plnění povinností podle GDPR u všech shora uvedených subjektů odpovídá Správce.

Kontaktní údaje Správce

E-mail: info@kroonwear.com
poštovní adresa: 4K-company s.r.o., Podlesí 414 , 261 01 Příbram

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení produktů a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6, odst. 1, písmene a) GDPR, zpracování nezbytné pro plnění smluvních vztahů mezi Správcem a subjektem údajů vyplývajících z užívání produktů Správce a poskytování služeb Správcem podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být s vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení produktů a služeb, případně bez vašeho souhlasu pro plnění smluvních vztahů mezi Správcem a vámi jakožto subjektem údajů, vyplývajících z užívání produktů Správce a poskytování služeb Správcem:

V případě osobních údajů poskytnutých na základě vašeho výslovného a dobrovolného souhlasu můžete svůj souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Veškeré další údaje jsou anonymizovány a využity ke zlepšování našich produktů a služeb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 10 let.

V případě uzavření smluvního vztahu mezi Správcem a Vámi jakožto subjektem údajů udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu jeho trvání.

Z jakých zdrojů a jaké údaje shromažďujeme

E-SHOP kroonwear.com

Objednávka

Telefonická

V případě objednávky prostřednictvím telefonu jsou zpracovány pouze údaje ze zákona nutné pro realizaci dané objednávky. Telefonické objednávky zpracováváme pouze ve výjimečných případech.

E-mailem

V případě objednávky prostřednictvím e-mailu jsou zpracovány pouze údaje ze zákona nutné pro realizaci dané objednávky.

Zákaznická podpora

Údaje nezbytné pro řešení požadavku uživatele. Hovor může být monitorován po předchozím upozornění uživatele. E-mailová komunikace je archivována a slouží pro potřeby zlepšování služeb a pro případ řešení reklamací.

Údaje jsou primárně použity pro řešení daného dotazu či požadavku zákazníka či ke zlepšování produktů a služeb společnosti 4K-comapny s.r.o.
Vybrané údaje mohou být použity k marketingovým účelům po předchozím aktivním souhlasu zákazníka.

Údaje sdělené při komunikaci se zákaznickou podporou, ať už telefonicky, prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře, případně výjimečně písemnou korespondencí, či přes sociální sítě využíváme pouze k vyřízení daného dotazu či požadavku.

Zaslání životopisu

Odesláním svého životopisu v případě výběrového řízení na kterýkoliv e-mail Správce či prostřednictvím webového formuláře „Kontaktujte nás“ jste vyjádřil/a souhlas s tím, že naše společnost vás může kontaktovat a informovat o nabídce pracovních pozic v naší společnosti. Tento souhlas jste udělil/a na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete také provést prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Veřejně přístupné rejstříky, seznamy, evidence a weby

Například: veřejný rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík.

Údaje z těchto zdrojů jsou zpracovány v případě zákonného důvodu.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu a kód od společnosti Adobe.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely nabízení produktů a služeb. Odvolání lze provést prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com, či písemně na kontaktní adrese 4K-company s.r.o.,Podlesí 414, 261 01 Příbram.
Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na vymazání

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů, v tom případě je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na vymazání vám však můžeme odmítnout ze zákonných důvodů, a to buď v případě, že osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazují právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.
Požádat o vymazání svých osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění svých osobních údajů Správcem prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o své osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor se svými osobními údaji můžete prostřednictvím e-mailu info@kroonwear.com.

Právo na námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů – viz kontaktní údaje Správce.
Vaše žádost týkající se zpracování vašich osobních údajů musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíceod obdržení e-mailu info@kroonwear.com. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž vás budeme ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení e-mailu info@kroonwear.cominformovat, včetně důvodů prodloužení.

Právo podat stížnost

Před podáním stížnosti prosím kontaktujte naši zákaznickou podporu, která se pokusí v maximální možné míře vyřešit jakýkoliv problém spojený se zpracováním vašich osobních údajů.
Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, pokud máte za to, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušování GDPR.