Odstoupení od smlouvy

Žádáme vás o vyplnění formuláře a spolu s fakturou vložte do balíku.
Zároveň také postupujte dle bodu 5.7 Reklamačního řádu.

Soubory ke stažení